Previous

ATTACK 25 DPX PROFI Splyňovací kotol

Previous

ATTACK 25 SLX PROFI Spyňovací kotol

ATTACK 25 SLX LAMBDA TOUCH Splyňovací kotol

Výrobca: ATTACK
Kód produktu: 25SLXL
Dostupnosť: Skladom
3 300,00€
Bez DPH: 2 750,00€

Menovitý výkon (verzia STANDARD)

25 kW

Rozsah výkonu (verzia PROFI, verzia LAMBDA)

12,5–25 kW

Výhrevná plocha

2,95 m²

Objem nakladacej komory

200 dm³

Rozmer prikladacích dvierok

235 × 445 mm

Predpísaný ťah komína

23 Pa

Max. pracovný pretlak vody

250 kPa

Hmotnosť kotla

570 kg

Priemer odťahového hrdla

150 mm

Výška kotla „A“

1 472 mm

Šírka kotla „B“

703 mm

Hĺbka kotla „C“

1 337 mm

Dĺžka nakladacej komory „D“

690 mm

Priemer stupačky

G 6/4" "

Priemer spiatočky

G 6/4" "

Stupeň krytia

21 IP

Elektrický príkon

42 W

Účinnosť kotla

91,6 %

Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5)

Teplota spalín pri menovitom výkone

170 °C

Hmot. prietok spalín pri men. výkone

0,020 kg/s

Max. hladina hluku

65 dB

Trieda a typ paliva

A, kusové drevo s relatívnou vlhkosťou 12 – 20 %, 50 – 150 mm 

Priemerná spotreba paliva

6,5 kg/h

Orientačná spotreba na sezónu

1 kW = 1 m3 

Max. dĺžka polien

650 mm

Objem vody v kotle

117 l

Doporučovaný objem akumulačnej nádrže

2 000 l

Pripojovacie napätie

~230/50 V / Hz

Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody

65–85 °C

Rozsah nastavenia priestorovej teploty

10–27 °C

Zatažiteľnosť kontaktov kotlového regulátora (verzia PROFI)

2 A/230 V 


LAMBDA TOUCHRada kotlov ATTACK 7000 – SLX je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom „spaliny – voda“. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody. Turbulátory zároveň slúžia na vyčistenie výmenníka, čím ho udržujú čistý, kedy výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre – vysokú účinnosť.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť u kotla ATTACK SLX je vyššia ako 91 %. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK SLX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom. Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii LAMBDA Touch dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10 % O2. Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX, SLX (verzia LAMBDA Touch) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 5-násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO v spalinách ako je jej povolený limit!

ATTACK SLX LAMBDA TOUCH

Kotol SLX LAMBDA Touch je moderný splyňovací kotol na spaľovanie mäkkého i tvrdého dreva vybavený pokročilou logikou riadenia pre dosahovanie vysokej účinnosti, nízkych emisií a nízkej spotreby dreva. Spaľovací proces je veľmi presne riadený pomocou merania obsahu kyslíka v spalinách, primárnym a sekundárnym prívodom vzduchu do kotla a meniteľnými otáčkami odťahového ventilátora, čo umožňuje plynulú moduláciu výkonu kotla.

Elektroniku tvorí prehľadný dotykový displej,< kde je možné rýchlo nájsť potrebné informácie a nastavenia. Softvér v elektronike je možné kedykoľvek jednoducho aktualizovať pomocou USB kľúča. Kotol možno pripojiť na internet pomocou LAN kábla a ovládať ho zo vzdialeného miesta, internetu alebo dokonca pomocou Smartphonu.

Kotol je navrhnutý s ohľadom na komfort zákazníka, preto je v tomto kotle rúrový výmenník čistený automaticky motorom pomocou turbulátorov. Elektroniku kotla je možné rozšíriť o prídavné externé moduly, ktoré slúžia na ovládanie vykurovacích zmiešavacích okruhov, nádrže na TÚV, solárnych panelov, či iného automatického kotla. Ovládanie týchto zariadené možno potom vidieť jednoducho priamo na displeji kotla ATTACK LAMBDA Touch.


Prednosti a výhody:

 • Moderný a inovatívny dizajn ekologického kotla
 • Vysokoúčinný rúrový výmenník „spaliny – voda“ s turbulátormi
 • Účinnosť kotla 90,3 – 91,8 %
 • Široká výkonová škála kotla 20 – 55 kW
 • 2 modifikáce – PROFI, LAMBDA Touch
 • Vysoká účinnosť spaľovania vďaka rúrovému výmenníku vybavenému špeciálnymi pohyblivými turbulátormi
 • Čistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky, čistý výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových nákladov, úspora paliva
 • Nadštandardný objem nakladacej komory kotla, aký na trhu nenájdete, 200 – 230 l, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 • Voliteľný suchý plášť umiestnený po obvode celej nakladacej komory – zvýšená ochrana proti dechtovaniu komory
 • Možnosť spaľovania mäkkého aj tvrdého dreva, drevených brikiet
 • Možnosť prikladať veľké kusy dreva – dĺžka komory je 690 mm (790 mm od 40 kW), čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí na polmetrové kusy
 • Minimálne množstvo popola
 • Zdokonalené spaľovanie a nižšia spotreba dreva
 • Znamenité emisie a účinnosť
 • Zaistenie polohy čistiacej páky pre uľahčenie čistenia
 • Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť a jednoduchá obsluha a údržba
 • Vyrobený zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm pre zabezpečenie dlhej životnosti kotla
 • Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
 • Automatické ovládanie rozkurovacej klapky spojené s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok
 • Plynulo modulovateľné otáčky ventilátora
 • Možnosť verzie LAMBDA Touch – najpokročilejšia technológia riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti
 • V prevedení ľavé aj pravé otváranie dvierok
 • Automatické odstavenie kotla po vyhorení paliva
 • Vybavený dochladzovacím okruhom proti prehriatiu vody v kotle
 • Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo zaručuje najlepšie parametre spaľovania
 • Kotol spĺňa kritériá najvyššej triedy podľa eur. normy EN303-5